21.12.2011
TANNER Việt Nam ra mắt ứng dụng iPhone miễn phí cho người lao động để tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2011 – Ứng dụng tính thuế Thu Nhập cá nhân của TANNER Việt Nam được download miễn phí tại Apple Store:
http://itunes.apple.com/us/app/pit/id488645054?ls=1&mt=8.

Ứng dụng PIT trên iPhone của TANNER Việt Nam có nhiều chức năng, bao gồm:

- Tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương Thực Lãnh hay Lương Gộp
- Chuyển đổi Lương Gộp sang Lương Thực lãnh
- Chuyển đổi Lương Thực lãnh sang Lương Gộp
- Tính Lương thực lãnh khi đối chiếu với các khoản Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Người phụ thuộc, Thưởng, Phụ cấp, Thuế Thu nhập cá nhân theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành.

Ứng dụng tính Thuế thu nhập cá nhân trên iPhone được áp dụng cho tất cả các đối tượng lao động thuộc diện nộp thuế thu nhập, cả người lao động Việt Nam và lao động Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ứng dụng chỉ áp dụng tính thuế Thu nhập cá nhân từ thu nhập tiền lương và doanh nghiệp nhưng không bao gồm các thu nhập khác như: thu nhập từ đầu tư vốn hay chuyển nhượng vốn.

Giao diện của ứng dụng:

Download Thông cáo báo chí này ở dạng file Word tại đây
3,370 ký tự (kể cả khoảng trống)

«
»
Về đầu trang