22.11.2011
TANNER Việt Nam nhận chứng nhận Giải thưởng Sai Gon Times Top 40 - Giá trị Xanh năm 2010 ở hạng mục: Hiệu quả Năng lượng.
Sai Gon Times Top 40 là giải thưởng phi lợi nhuận hàng năm được Nhóm Thời Báo Sài Gòn tổ chức với sự bảo trợ của Tổng cục môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm biểu dương các doanh nghiệp FDI có các đóng góp lớn cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hình ảnh lễ trao giải thưởng:


Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng The Saigon Times Top 40 Award: Giá trị Xanh 2010 cho Ông Elmar Dutt – Giám đốc Điều hành Công ty TANNER Việt Nam.

Giải thưởng The Saigon Times Top 40 Award: Giá trị Xanh 2010

Download Thông cáo báo chí này ở dạng file Word tại đây
4230 ký tự (kể cả khoảng trống)

«
»
Về đầu trang