20.02.2012
Ông Elmar Dutt- Giám đốc Điều hành của TANNER Việt Nam được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam năm 2012
Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam hôm nay chính thức công bố Ban Quản trị mới được bầu chọn cho năm 2012. Ông Elmar Dutt, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TANNER Việt Nam được tái bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

GBA - HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐỨC - thành lập năm 1998, là một trong những hiệp hội doanh nghiệp thành lập đầu tiên tại Việt Nam hiện có hơn 160 thành viên, đồng thời là một thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. GBA thúc đẩy quan hệ kinh doanh, kinh tế, văn hoá, và các lợi ích khác cho các thành viên của tổ chức. Cụ thể hơn, mục tiêu của GBA là thúc đẩy và gia tăng cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Đức vì lợi ích của hai nước và vì lợi ích của các thành viên hiệp hội.

Download bản Word thông cáo báo chí của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại đây


«
»
Về đầu trang