07.03.2014
Ông Elmar Dutt- Giám đốc Điều hành của TANNER Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, nhiệm kỳ thứ 4 - năm 2014.
Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam chính thức công bố Ban Quản trị mới được bầu chọn cho năm 2014. Ông Elmar Dutt, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TANNER Việt Nam tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội, nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp - năm 2014.

GBA - HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC - thành lập năm 1995, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp phép năm 1998, là một trong những hiệp hội doanh nghiệp được thành lập lâu đời nhất tại Việt Nam. GBA thúc đẩy quan hệ kinh doanh, kinh tế, văn hoá, và các lợi ích khác cho các thành viên của tổ chức. Cụ thể hơn, mục tiêu của GBA là thúc đẩy và gia tăng cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Đức vì lợi ích của hai nước và vì lợi ích của các thành viên hiệp hội. Hiện nay, GBA có hơn 160 thành viên.
«
»
Về đầu trang