20.01.2015
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH TANNER VIỆT NAM ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN DO CÔNG ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ MỘT TRONG 25 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2014
Vào ngày 08.01.2015, Công Đoàn Công ty TNHH TANNER Việt Nam đã được Công đoàn Quận vinh danh và trao giấy chứng nhận là một trong 25 Công đoàn cơ sở trong số 5000 công đoàn công ty đang hoạt động trong khu vực quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hằng năm, các công ty hoạt động hiệu quả nhất đều được đánh giá bằng phiếu ghi điểm dựa trên hoạt động của công ty. Công ty TANNER Việt Nam rất tự hào được trao tặng Bằng Khen và Giấy Chứng Nhận trong số 25 Công Đoàn hoạt động hiệu quả nhất quận Phú Nhuận.
Ông Hán Văn Hiếu – Chủ tịch Công đoàn của TANNER Việt Nam cho biết: "Công Đoàn, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty TANNER Việt Nam từ nhiều năm nay không chỉ dẫn đầu trong phong trào “Văn phòng Xanh – Green Office” cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, mà còn thực hiện và hành động theo các chuẩn mực cao nhất trong trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp đối với các phúc lợi dành cho khách hàng, nhân viên, đối tác cung cấp cũng như với cộng đồng."
«
»
Về đầu trang