27.10.2017
TANNER Việt Nam hoàn thành việc nâng cấp trang web cho Deutsches Haus Ho Chi Minh City.
Hai năm sau khi xây dựng và triển khai thành công trang web của Deutsches Haus Ho Chi Minh City , TANNER Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp bố cục và cấu trúc trang web phù hợp với thương hiệu mới và bản sắc của Deutsches Haus Ho Chi Minh City.


Được đổi mới toàn diện, trang web đã được giới thiệu trước khi Deutsches Haus Ho Chi Minh City khai trương vào ngày 01 tháng 09 năm 2017. Trang web đóng vai trò quan trọng như một nền tảng thông tin và truyền thông cho Deutsches Haus; giúp giới thiệu hình ảnh của một cao ốc văn phòng cao cấp và giúp tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho Deutsches Haus Ho Chi Minh City.


Website:

http://deutscheshausvietnam.com

«
»
Về đầu trang