Đôi nét về các dịch vụ của TANNER Việt Nam
Xét về nhiều mặt, quy trình thông tin nội bộ và giữa các công ty với nhau có thể được quản lý chỉ bằng các giải pháp tự động hóa. Các hệ thống và công cụ phần mềm được tạo ra để phục vụ cho việc xử lý thông tin này, và đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm (hơn 30 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại Đức cũng như Việt Nam. Những giải pháp này giúp cho Khách hàng của chúng tôi tổ chức cấu trúc thông tin, nhập liệu hiệu quả và đưa lên kênh thông tin của chúng tôi cho nhiều nhóm người dùng khác nhau tạo ra nhiều giá trị gia tăng.

Hệ thống Quản lý Hồ sơ (DMS)

 • Đối với hồ sơ liên quan đến dự án, cấu trúc thư mục đơn giản trong cấu trúc tệp tin thông thường là đủ để đáp ứng. Tuy nhiên, hàng nghìn hồ sơ dạng Office, PDF, hoặc tập tin đồ họa đang trong tình trạng sửa đổi khác nhau và các phiên bản nhanh chóng được thu thập về tập tin này.

  Chỉ với nỗ lực biên tập thủ công cực kỳ lớn mới có thể tìm được phiên bản sửa đổi của một hồ sơ đơn lẻ. Cố gắng biên soạn tất cả các hồ sơ liên quan cho một sản phẩm nhất định có thể dễ gây sai sót cho ngày giao tài liệu và không phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng.

  Hệ thống Quản lý Hồ sơ (DMS) giảm bớt gánh nặng này cho Khách hàng. Hệ thống bao gồm nền trung tâm mà trên nền này tất cả các thông tin có liên quan được tạo phiên bản, trao đổi, sửa đổi, phát hành hiệu quả thông qua hợp tác trực tiếp qua các tuyến thông tin ngắn. Chúng tôi vui mừng được hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm một hệ thống quản lý hồ sơ đúng đắn và sửa đổi hệ thống đó sao cho phù hợp với các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

  Quy trình của chúng tôi:
  • Chúng tôi phân tích kho dữ liệu hiện tại, quy trình lập hồ sơ và hỗ trợ Khách hàng trong việc lên kế hoạch các quá trình kinh doanh mới, các chỉ số chính nhằm phù hợp với mục tiêu mong muốn hoặc các quy định.
  • Trên cơ sở các tiêu chuẩn nghiệp vụ tổ chức và chức năng, chúng tôi tiến hành lựa chọn hệ thống dựa vào tiêu chí đa dạng.
  • Là đơn vị đứng đầu dự án, chúng tôi tập trung vào việc lắp đặt đúng thời gian, thiết lập cấu hình hệ thống quản lý hồ sơ, tạo sơ đồ ấn phẩm, lập trình giao diện và các tính năng bổ sung khác.
  • Sau khi kiểm tra hệ thống lần cuối, hệ thống quản lý theo hình thức "chìa khóa trao tay" được tích hợp vào cơ sở hạ tầng CNTT và được sử dụng như một “phần mềm dịch vụ” (SaaS). Ở trường hợp sau, chúng tôi giả định hoạt động diễn ra theo ngày và có giám sát, hỗ trợ liên tục.
  • Chúng tôi hỗ trợ Khách hàng trong quá trình "di trú" dữ liệu hoặc cung cấp dữ liệu gốc. Chúng tôi thiết lập dữ liệu cũ, đưa dữ liệu vào kho lưu trữ và cấu trúc quy trình mới theo tiêu chí đã xác định từ trước (siêu dữ liệu) và nhập dữ liệu cũ vào hệ thống quản lý hồ sơ mới.
  • Chúng tôi lập hồ sơ các quy trình mới và truyền các quy trình này tới biên tập viên, đồng nghiệp, quản trị viên, bên thứ ba, hoặc nhà cung cấp nếu cần thiết.

  Lợi ích dành cho Khách hàng:

  • Dựa trên kho dự án tham khảo tương ứng, chúng tôi cung cấp cho Khách hàng giải pháp hỗ trợ kỹ thuật đúng đắn và tư vấn khách quan sản phẩm về việc lập giải pháp hiệu quả dựa trên nhu cầu của Khách hàng.
  • Chúng tôi hiểu được các yêu cầu về lập hồ sơ kỹ thuật chi tiết cũng như các đặc điểm của nhiều hệ thống CNTT hàng đầu (như ERP, PIM, PLM). Việc này cho phép chúng tôi đảm bảo tích hợp hệ thống hiệu quả cho Khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp từng giải pháp toàn diện được chỉnh sửa phù hợp dựa trên hệ thống chất lượng quản lý thông tin của Khách hàng.
  • Chúng tôi vui lòng được hỗ trợ Khách hàng trong việc triển khai hệ thống quản lý hồ sơ và các quá trình kinh doanh mới ở mức độ cho phép Khách hàng tập trung toàn bộ vào việc gia tăng giá trị cho năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
  • Với việc triển khai một hệ thống quản lý hồ sơ, soạn lập hồ sơ, theo đó thực hiện chiến lược “thời gian để tiếp thị” thì chi phí chuyển đổi và soạn lập được giảm trừ. Ngoài ra, quá trình biên tập liên tục đảm bảo sự minh bạch trong các quá trình kinh doanh cũng như chất lượng của các quá trình này.
Về đầu trang