Đôi nét về các dịch vụ của TANNER Việt Nam
Xét về nhiều mặt, quy trình thông tin nội bộ và giữa các công ty với nhau có thể được quản lý chỉ bằng các giải pháp tự động hóa. Các hệ thống và công cụ phần mềm được tạo ra để phục vụ cho việc xử lý thông tin này, và đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm (hơn 30 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại Đức cũng như Việt Nam. Những giải pháp này giúp cho Khách hàng của chúng tôi tổ chức cấu trúc thông tin, nhập liệu hiệu quả và đưa lên kênh thông tin của chúng tôi cho nhiều nhóm người dùng khác nhau tạo ra nhiều giá trị gia tăng.

Hệ thống biên soạn / Hệ thống Quản trị Nội dung (CMS)

 • Khách hàng đang mong muốn tối ưu hóa tài liệu kỹ thuật của mình bằng việc thực hiện một hệ thống chỉnh sửa hoặc hệ thống quản trị nội dung (CMS)? Khách hàng biết rõ những nhu cầu nhưng không chắc chắn về hệ thống nào phù hợp và do đó tìm kiếm một đối tác tin cậy nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình triển khai hệ thống - ngay từ giai đoạn lên kế hoạch để hỗ trợ trong suốt quá trình vận hành khi hệ thống được thực hiện thành công?
  Một hệ thống chỉnh sửa không quản lý tài liệu, nó chỉ xử lý từng cụm thông tin riêng lẻ, như trong định dạng XML, dựa trên những hướng dẫn tiêu chuẩn hóa cho tác giả. Những cụm thông tin này có thể bao gồm những mô tả, quy trình hoặc tin nhắn lỗi, có thể được tái sử dụng và chỉnh sửa hiệu quả - trong tất cả các ngôn ngữ được yêu cầu và dưới bất kỳ định dạng nào.

  Chúng tôi hỗ trợ trong suốt quá trình lên kế hoạch, triển khai và vận hành hệ thống. Để làm được điều đó, chúng tôi dựa vào những hệ thống tiêu chuẩn đã được thiết lập và được lựa chọn cùng Khách hàng. Làm việc với chúng tôi, Khách hàng sẽ đạt được lợi ích từ kinh nghiệm thực hiện những hệ thống chỉnh sửa khác nhau và cả nền tảng đã viết nên nhiều hệ thống khác nhau của chúng tôi.

  Dựa trên những yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ chỉnh sửa quy trình phù hợp với hệ thống, hoặc chỉnh sửa hệ thống cho phù hợp với quy trình.

  Quy trình của chúng tôi:

  • Chúng tôi phân tích quá trình thu thập tài liệu hiện có và hỗ trợ Khách hàng trong việc mô-đun hóa tài liệu dựa trên các phương pháp và quy trình đã được lập. Đội ngũ biên soạn kỹ thuật của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm làm việc với hệ thống và nắm rõ yêu cầu cấu trúc thông tin phát sinh từ hệ thống chỉnh sửa.
  • Chúng tôi khảo sát các thông số kỹ thuật công việc chức năng hoặc tổ chức khi xem xét những mục tiêu chiến lược của công ty. Với những thông số kỹ thuật theo yêu cầu này, việc lựa chọn hệ thống dựa trên tiêu chí có thể kiểm tra được sẽ được thực hiện.
  • Với vai trò người điều phối dự án, chúng tôi chịu trách nhiệm lắp đặt đúng thời hạn và cấu hình hệ thống, việc tạo ra bố cục ấn phẩm, lập trình giao diện và những chức năng bổ sung. Theo đó, chúng tôi chịu trách nhiệm triển khai những hệ thống như thế.
  • Tiếp theo đợt kiểm tra cuối, hệ thống quản trị nội dung có thể được tích hợp trong kết cấu IT của công ty và trong trạng thái "sẵn sàng sử dụng". Như một phương án thay thế, chúng tôi có thể cung cấp hệ thống quản lý thông tin như một “phần mềm dịch vụ” (SaaS). Sau đó, chúng tôi đảm trách việc vận hành và quan sát hoạt động nhằm đảm bảo theo dõi hệ thống liên tục và hỗ trợ linh hoạt. Những hướng dẫn chỉnh sửa được tạo ra bởi đội ngũ biên soạn kỹ thuật đầy kinh nghiệm với hệ thống của chúng tôi.
  • Chúng tôi chuẩn bị nguyên tắc biên soạn và trình bày toàn bộ những quy trình kinh doanh cần thiết để có hệ thống hoạt động thành công. Điều này đồng nghĩa hệ thống có thể được đưa lên và vận hành cho mục đích sử dụng chung từ sớm, từ đó giảm thời gian khấu hao.
  • Chúng tôi hỗ trợ nguồn dữ liệu ban đầu bằng việc chuẩn bị dữ liệu, mô-đun hóa và di chuyển dữ liệu vào hệ thống mới. Điều này đồng nghĩa hệ thống có thể được đưa lên và vận hành cho mục đích sử dụng chung từ sớm, từ đó giảm thời gian khấu hao.
  • Chúng tôi đào tạo nhân viên biên soạn, đồng nghiệp và những cán bộ quản lý của công ty và nếu có thể bao gồm cả các công ty bên thứ ba hoặc nhà cung cấp tại địa điểm của Khách hàng.

  Dựa trên những yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi có thể vận hành hệ thống, đảm bảo hiệu lực và quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cũng là đối tác tin cậy cho tất cả các vấn đề liên quan đến vận hành an toàn hệ thống. Việc này giúp làm giảm độ phức tạp của hệ thống và mang đến cho bạn những trách nhiệm hỗ trợ và vận hành rõ ràng.
Về đầu trang