Đôi nét về những dịch vụ của TANNER Việt Nam
Xét về nhiều mặt, quy trình thông tin nội bộ và giữa các công ty với nhau có thể được quản lý chỉ bằng các giải pháp tự động hóa. Các hệ thống và công cụ phần mềm được tạo ra để phục vụ cho việc xử lý thông tin này, và đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm (hơn 30 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại Đức cũng như Việt Nam. Những giải pháp này giúp cho Khách hàng của chúng tôi tổ chức cấu trúc thông tin, nhập liệu hiệu quả và đưa lên kênh thông tin của chúng tôi cho nhiều nhóm người dùng khác nhau tạo ra nhiều giá trị gia tăng.

Hệ thống quản lý xuất bản

 • Những dữ liệu liên quan và hợp thức hóa cơ bản hường được lưu trong hệ thống IT của một doanh nghiệp (ví dụ như: ERP, PDM, PLM, v.v…). Những dữ liệu này được cung cấp để sử dụng một cách tự động nhằm phục vụ thao tác chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật với một hệ thống quản lý xuất bản.

  Ví dụ, một hệ thống quản lý xuất bản có thể sử dụng dữ liệu về đơn hàng để tạo ra những trang dữ liệu kỹ thuật đặc thù về đơn hàng. Một bộ cấu hình sản phẩm đã tồn tại sẵn cũng có thể được sử dụng để kiểm soát sao cho tài liệu phù hợp có thể được tạo ra một cách tự động.

  Một hệ thống quản lý xuất bản sẽ kiểm soát việc chuẩn bị và xuất bản dữ liệu. Nó cho phép trích xuất, tổng hợp, chuyển đổi, hợp thức hóa, sắp bố cục, định dạng, xuất bản và cuối cùng là phân bổ và lưu trữ dữ liệu.


  Quy trình của chúng tôi:
  • Cùng với các phòng ban và bộ phận quản trị CNTT của Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích cảnh quan hệ thống và luồng thông tin.
  • Chúng tôi cùng Khách hàng xác định phương hướng chiến lược và số liệu mong muốn đạt được.
  • Chúng tôi định nghĩa các giao diện và tạo ra các dữ liệu mẫu cũng như mục tiêu bố cục cho các sản phẩm thông tin mong muốn của Khách hàng.
  • Chúng tôi cấu hình hệ thống quản lý xuất bản và điều chỉnh theo yêu cầu của Khách hàng để tích hợp một cách tối ưu vào hệ thống.
  • Sau khi thử nghiệm hệ thống lần cuối, hệ thống quản lý xuất bản được đưa vào vận hành trong phạm vi hệ thống CNTT hoặc dưới hình thức “phần mềm trong vai trò một dịch vụ".

  Lợi ích dành cho Khách hàng
  :
  • Khách hàng cắt giảm được những quy trình lưu trữ dữ liệu thừa thãi và việc sao chép bằng tay vốn rất dễ nảy sinh lỗi.
  • Khách hàng có thể sử dụng những dữ liệu thử nghiệm để soạn thảo tài liệu kỹ thuật trực tiếp mà không mất thời gian, nhờ đó rút ngắn được thời gian xử lý.
  • Bằng cách kết hợp trực tuyến ấn phẩm vào quy trình công việc, Khách hàng có thể hài hoà và tối ưu hóa các quy trình nội bộ của doanh nghiệp.
  • Khách hàng có thể sản xuất các sản phẩm thông tin biến thể đơn lẻ đặc thù theo một cách có chủ đích mà bỏ qua khâu phát hành tất cả các biến thể của tài liệu. Điều này cho phép giảm khối lượng nội dung được phát hành xuống mức cần thiết và từ đó giảm chi phí một cách tương ứng.
Về đầu trang