Tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

TANNER cung cấp dịch vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

  • Tự động hóa
  • Thi công và cung ứng xây dựng
  • Hóa chất và dược phẩm
  • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
  • Quản lý năng lượng
  • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
  • Hàng không vũ trụ
  • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
  • Công nghệ y học và phần mềm
Tham Khảo - Từ A đến Z


A

B

Balzers-Pfeiffer GmbH
BDT Büro- und Datentechnik GmbH

C - F

Cleveland Tramrail Internations S.A. CTI
DAT Informationssysteme GmbH
Endress + Hauser Consult AG
Endress + Hauser GmbH + Co. KG
Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und Bauelementtechnologie

G - H

I - L

K-Tron (Schweiz) AG
KTW Kurt Weishaupt GmbH
Leuze Elektronik GmbH & Co.
Liebherr-Werk Telfs GmbH

M - O

maschinen ag machines sa
Maschinenfabrik Fischer-Poege Gmbh
Messer Griesheim GmbH
Nanomach Anstalt
Oxytechnik GmbH

P - R

S

SAURER FIRSTTECH AG
Schwarz GmbH & Co. KG
Staefa Control System GmbH
Stora Kabel GmbH
Storage Tek AG
Sulzer Rüti AG
Systel S.p.A.

T - Z

Unisource Business Networks Switzerland
UWE GmbH
Wankel R+D GmbH
Widmayer RdA
WNT-NC Technik GmbH
Wund Objektbau GmbH
Xerox GmbH
Zettl GmbH Präzisions- und Sonderwerkzeuge
Tham khảo theo ngành công nghiệp


Hàng không

Tự động hóa

Hóa chất và dược phẩm

Hệ thống và mạng lưới truyền thông

Thi công và cung ứng xây dựng

Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und Bauelementtechnologie
Staefa Control System GmbH
UWE GmbH
Wund Objektbau GmbH

Hệ thống điện và hệ thống chính xác

Ascom Autelca AG
BDT Büro- und Datentechnik GmbH
Endress + Hauser Consult AG
Endress + Hauser GmbH + Co. KG
Leuze Elektronik GmbH & Co.
Nanomach Anstalt
Philips Technology Center GmbH
Promos Elektronik GmbH
Schwarz GmbH & Co. KG
Storage Tek AG
Widmayer RdA
WNT-NC Technik GmbH
Xerox GmbH

Quản lý năng lượng

Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng

Balzers-Pfeiffer GmbH
Cleveland Tramrail Internations S.A. CTI
K-Tron (Schweiz) AG
KTW Kurt Weishaupt GmbH
Liebherr-Werk Telfs GmbH
maschinen ag machines sa
Maschinenfabrik Fischer-Poege Gmbh
Messer Griesheim GmbH
Oxytechnik GmbH
Pfeifer Vacuum GmbH
SAURER FIRSTTECH AG
Sulzer Rüti AG
Systel S.p.A.
Wankel R+D GmbH
Zettl GmbH Präzisions- und Sonderwerkzeuge

Công nghệ y học

Phần mềm

Về đầu trang