Tanner Việt Nam tiếp tục làm phong phú và nâng cao trang web của Deutsches Haus Ho Chi Minh City

Hai năm sau khi triển khai và ra mắt thành công trang web cho Deutsches Haus, TANNER Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp bố cục và cấu trúc của trang web nhằm phù hợp với thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu mới của Deutsches Haus Ho Chi Minh City.

Được thay đổi với diện mạo hoàn toàn mới kể từ lúc ra mắt trong giai đoạn trước khi khánh thành tòa nhà Deutsches Haus vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, trang web đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm nền tảng truyền thông cho Deutsches Haus, giúp cung cấp các thông tin, hình ảnh chất lượng của tòa nhà đến các khách hàng và mang đến nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho Deutscheches Haus.

Địa chỉ trang web: http://deutscheshausvietnam.com