Day

Tháng Năm 21, 2019
tét
Công ty TNHH Tanner Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty như sau: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH Tanner Việt Nam đối với Ông Elmar Omit Dutt từ ngày 31/03/2019. Bổ nhiệm Bà Lâm Hồng Thu...