Day

Tháng Hai 21, 2019
tét
TANNER vinh dự được chứng nhận đạt Thực hành Tốt nhất trong việc loại bỏ thành công việc sử dụng chai nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động văn phòng của công ty, chuyển đổi hoàn toàn việc cung cấp nước uống trong chai sang nước đựng trong bình. Thách thức này cũng...