TANNER Việt Nam đạt Chứng nhận Thực hành Tốt nhất từ Sáng kiến Bền vững EUROCHAM.

TANNER vinh dự được chứng nhận đạt Thực hành Tốt nhất trong việc loại bỏ thành công việc sử dụng chai nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động văn phòng của công ty, chuyển đổi hoàn toàn việc cung cấp nước uống trong chai sang nước đựng trong bình.

Thách thức này cũng là một trong những “Hoạt động của Văn phòng xanh” đã được TANNER Việt Nam liên tục duy trì từ nhiều năm trước, điều đã góp phần hình thành nên văn hóa doanh nghiệp của công ty từ những ngày mới thành lập (2004).

Chương trình Sáng kiến ​​Bền vững EUROCHAM được ra mắt vào năm 2018, đề xuất các hành động góp phần giảm thiểu các tác động đến môi trường từ các hoạt động kinh doanh của các thành viên EUROCHAM, nhằm thúc đẩy kinh doanh bền vững và một tương lai xanh hơn cho Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về Sáng kiến ​​Bền vững EUROCHAM, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh
15F, The Landmark, Phòng 2B, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 28 3827 2715 (Số nội bộ 116)
Email: info-hcm@eurochamvn.org
Website: www.eurochamvn.org

Để biết thêm thông tin về Chương trình và Sáng kiến ​về Văn phòng Xanh của TANNER Việt Nam, xin vui lòng liên hệ:

Ông Bùi Thế Luân
Điều phối viên Chương trình Văn phòng Xanh

TANNER Việt Nam
43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3997 3452
Fax: +84 28 3997 3465
Email: luan.bui@tanner.de
Trang web: www.tanner.vn