TANNER giảm giá 8% cho các Dịch vụ Dịch thuật

TANNER giảm giá 8% cho bất kỳ đơn hàng Dịch thuật từ 15.3.2018 đến hết 30.4.2018.

* Chương trình giảm giá không áp dụng với giá dịch Trados hoặc các chương trình giảm giá khác.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi +84 (028) 3997 3452 (Số nội bộ: 109) hoặc gửi email đến salesvn@tanner.de.