Day

Tháng Mười Hai 7, 2018
tét
Dịch vụ Quản lý Dịch thuật của TANNER Việt Nam đã đạt được chứng nhận ISO 17100:2015 (*) bởi ATC (Association of Translation Companies) có trụ sở tại Vương Quốc Anh. ATC là một trong những hiệp hội dịch thuật lâu đời nhất trên thế giới đã và đang dẫn dắt các tiêu chuẩn ngành...